Vaši střechu nechte na nás
provozovna 51271 Nová Ves nad Popelkou 235.

Novesta - specialista na střechy
rekonstrukce střech
střešní materiály

střešní pojmy:

Střecha je část objektu, která jej zakončuje a chrání před klimatickými vlivy - sníh, déšť, vítr, slunce apod. Střecha se skládá z tesařských, klempířských a pokrývačských konstrukcí. Rozlišujeme základní druhy střech - sedlová, valbová, polovalbová, stanová, mansardová, pultová, pilová a věžová. U novostaveb často dochází ke kombinaci těchto tvarů.
Krytina je poslední vrstva střechy, která chrání skladbu střechy a interiér domu proti povětrnostním vlivům.
Okap je spodní okraj střešní roviny .
Hřeben je vodorovná linie na horní průsečnici střešních ploch. Hřeben může být u zborcené střešní plochy šikmý.
Okraj střechy je konec střešní roviny nad štítem.
Úžlabí vzniká v průniku dvou střešních rovin a odvádí vodu, která do něj z těchto rovin stéká.
Nároží vzniká v horním průniku dvou střešních rovin, všechna voda od něj odtéká směrem k okapu nebo úžlabí .
Laťování - dřevěný rošt, který slouží k upevnění a umístění střešní krytiny
Kontralatě - pomocné latě, pro uchycení pojistné hydroizolace a laťování
Požární zeď - zeď vystupující nad rovinu střechy, která odděluje jednotlivé požární úseky nebo objekty
Střešní okna a výlezy - okna umístěná ve střešní rovině, která slouží k osvětlení prostoru pod střechou nebo jsou potřeba z důvodu kontrolního výstupu na střechu
Vikýř - nadstřešní konstrukce, která slouží k osvětlení nebo provětrání prostoru pod střechou a provádí se v mnoha tvarových a materiálových variantách, nejčastější druhy vikýřů jsou:
x Gotický vikýř - vikýř trojúhelníkového tvaru
x Pultový vikýř - má název dle svého tvaru, podle pultové střechy - je to vikýř s jedním sklonem, boční stěny jsou svislé
x Sedlový vikýř - vikýř, jehož střecha má tvar sedlové střechy, boční stěny jsou svislé
x Valbový vikýř - vikýř, jehož střecha má tvar valbové střechy, boční stěny jsou svislé
x Románský vikýř - vikýř, jehož střecha má tvar části kužele
x Volské oko - vikýř podobný románskému vikýři s prohlými bočnicemi, je velmi pracný

klempířské pojmy:

Žlaby slouží k odvodu vody z roviny střechy u okapu, rozeznáváme žlaby podokapní, nástřešní, mezistřešní, zaatikové, lůžkové. Tvary žlabů jsou půlkulaté a hranaté. Půlkruhový podokapní žlab se osazuje tak aby do něj voda stékala i při malých srážkách. Přívalové deště nebo sníh při tání nejsou žlabem zachytávány, docházelo by k jeho poškození. Pokud je pod okapem chodník je vhodnější použít nástřešní žlaby. Nástřešní žlab je nutné podbednit.
Háky slouží k upevnění žlabů ke střeše.
Svody odvádějí vodu v místě kotlíků svisle k zemi, kde vytéká pomocí výtokových kolen, nebo jsou svody napojeny do kanalizace. Svody jsou do fasády upevněny pomocí objímek (zděří).
Okapnice (okapní plech) - oplechování hrany okapu
Úžlabí vzniká v průniku dvou střešních rovin a odvádí vodu, která do něj z těchto rovin stéká.
Lem zdi je oplechování spoje roviny střechy se zdivem - např. u vikýře, nadezdívky, požární zdi apod.
Závětrná lišta (lem štítu) - používají se u střech, které nejsou ukončeny nadezdívkou nebo krajovou taškou
Lemování komínů - jedná se o oplechování zdiva komínu procházejícího střešní rovinouslovnik pojmu střešních komponent
kontakty

Slovník pojmů

Pro Vaši orientaci při řešení Vaší střechy jsme pro Vás připravili několik pojmů, se kterými se pravděpodobně setkáte:

střešní prvky
klempířské prvky