Sluneční kolektory

NOVESTA střechy, spol. s r.o. pro Vás zajistí montáž slunečních kolektorů firem Bramac a Velux.

Fotovoltaické solární kolektory

slouží k výrobě elektřiny. Jejich shopnost přeměňovat sluneční záření na elektrickou energii je založena na tzv. fotovoltaickém jevu.

Základním prvkem každého panelu jsou pak solární (nebo také fotovoltaické) články. Jedná se o plochou polovodičovou součástku, na které při dopadu slunečního záření dochází k uvolňování elektronů, což produkuje napětí 0,6 - 0,7 V. V polovodiči tedy vznikají volné elektrické náboje, které jsou již jako elektrická energie odváděny ze solárního článku přes regulátor do akumulátoru, ke spotřebiči nebo do rozvodné sítě.

Nejvíce rozšířeny jsou dnes fotovoltaické solární články na bázi křemíku, neboť křemík je nejen hojně zastoupen v zemské kůře (je druhým nejrozšířenějším prvkem vůbec), ale je i nejlépe prozkoumaným polovodičem.

Fotovoltaický sluneční panel je tedy tvořen množstvím článků, které jsou na sebe napojeny letovanými spoji. Články navíc tvoří z vrchu krycí plocha, ze spodu pak pevná deska. Materiál, ze kterého je vyrobena horní krycí plocha, samozřejmě významně ovlivňuje ztráty, především odrazem. Proto je důležité, aby použitý materiál dosahoval vysoké účinnosti pohlcení slunečního svitu a zároveň poskytoval ochranu před nepříznivými přírodními jevy (krupobití aj.).
Vaši střechu nechte na nás
provozovna 51271 Nová Ves nad Popelkou 235.

Novesta - specialista na střechy
rekonstrukce střech
střešní materiály
slovnik pojmu střešních komponent
kontakty
Rekonstrukce střech
Nové střechy novostaveb
Klempířské práce
Tesařské práce
Zateplení krovu
Okapový systém
Střešní okna
Hromosvody
Střešní doplňky
SLUNEČNÍ KOLEKTORY

solární kolektor